Sporenie na rezervu

V dnešnej neistote a premenlivosti finančného sveta sa stáva dôležitejším ako kedykoľvek predtým mať vytvorenú finančnú rezervu. Bez ohľadu na to, či ide o nepredvídané výdavky, straty príjmu alebo prípravu na budúcnosť, sporenie na rezervu hrá kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní finančnej stability a mieru pohody. V tomto článku sa pozrieme na výhody a dôležitosť sporenia na rezervu a poskytneme vám užitočné tipy a informácie o tom, ako si vytvoriť a riadiť svoju finančnú rezervu. Nech už plánujete krátkodobé alebo dlhodobé ciele, sporenie na rezervu je neodmysliteľným prvkom zdravého finančného plánovania. 

“Ušetrené peniaze sú rovnako dobré ako tie zarobené.”

dánske príslovie

Finančná rezerva 

Finančná rezerva slúži ako poistka pri nepredvídateľných situáciách, ako je napríklad strata zamestnania spojená s výpadkom príjmu, či porucha auta, televízora alebo práčky. Odborníci tvrdia, že optimálna rezerva je vo výške šiestich mesačných príjmov. Prečo tak veľa? Ak stratíte príjem, tak približne 6 mesiacov trvá, pokým si nájdete prácu s rovnakou alebo vyššou odmenou.   Rezerva však nemá slúžiť na financovanie krátkodobých plánov ako sú dovolenky, zariadenia bytu alebo kúpa nového auta. 

Vytvorenie si rezervy je dôležité z niekoľkých dôvodov:

  • Finančná bezpečnosť: Rezerva núdzových prostriedkov poskytuje finančnú istotu a bezpečnosť v prípade nečakaných udalostí alebo finančných problémov. 
  • Nezávislosť: Rezerva vám umožňuje byť nezávislým a mať väčšiu kontrolu nad svojimi financiami. 
  • Možnosť investovať: Vytvorená rezerva vám poskytuje finančné zázemie, ktoré vám umožní investovať do dlhodobých cieľov. 
  • Psychologický komfort: Mať rezervu vám prináša pocit určitej istoty a pokoja. V prípade nečakaných udalostí, ktoré vyžadujú finančné prostriedky, ktoré častokrát  vysoké, sa nemusíte obávať o svoju existenciu.
  • Príležitosti: Rezerva vám umožňuje využívať príležitosti, ktoré sa môžu objaviť, napríklad nákup lacnej nehnuteľnosti, investícia do vzdelania alebo podnikateľská príležitosť, ktorá sa vám ponúka.

Myslite na to, že veľkosť rezervy závisí od individuálnych okolností, ako je príjem, výdavky, životný štýl a vaše finančné ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Avšak, čím vačšie finančné rezervy dokážete vytvoriť, tým lepšie budete pripravení na neočakávané udalosti, ktoré vás môžu počas vášho života postretnúť..

Sporenie

Kým pri odkladaní peňazí na rezervu sa chcete finančne zabezpečiť pri nepredvídaných udalostiach, sporenie je účelové a očakávané, pretože presne poznáte cieľ sporenia. Sporenie je jednorazové alebo pravidelné odkladanie si peňazí s cieľom ich neskoršej spotreby. Sporiť môžete tak, že si časť svojho príjmu odložíte doma alebo v banke. Základný rozdiel medzi domácim sporením a sporením, pri ktorom využijete služby banky, spočíva v tom, že pri sporení prostredníctvom sporiacich produktov bánk sa nasporené peniaze zhodnocujú pripísaním úroku. Nasporené peniaze uložené v banke spadajú pod ochranu Fondu ochrany vkladov. Plnenie prasiatka má síce svoje čaro, ale v dnešných digitálnych časoch existujú aj prehľadnejšie a efektívnejšie spôsoby sporenia. 

Ciele, ktoré sporením sledujete, môžu byť rôzne a tomu treba prispôsobiť aj produkt, ktorý využijete. Pre sporenie na krátku rezervu treba totiž využiť niečo iné, ako na sporenie na vzdelanie či na budovanie majetku. Za zváženie vždy stojí, aký výnos očakávate a kedy budete svoje peniaze potrebovať. A práve preto je dôležité aby ste si vybrali medzi krátkodobým, strednodobým alebo dlhodobým sporením. 

Krátkodobé sporenie predstavuje zhromažďovanie finančných prostriedkov na krátky časový horizont, 1-2 roky. Jeho hlavnými cieľmi sú riešenie neočakávaných výdavkov, náhlych núdzových situácií alebo financovanie krátkodobých cieľov, ako je dovolenka, nákup novej práčky, oprava auta alebo splatenie dlhu. Pri krátkodobom sporení je dôležité mať likvidné a bezpečné formy investícií, ktoré vám umožnia rýchlo získať prístup k finančným prostriedkom, keď ich akútne potrebujete.

Strednodobé sporenie v rozmedzí 2-5 rokov. Plánujete kúpu auta, poslať dieťa na zahraničný jazykový pobyt, chcete ísť na 2 mesačnú cestu okolo sveta, prerobiť kuchyňu, kúpiť chatku či garáž…. To sú veci, na ktoré sa viete finančne pripraviť a splniť si túžby, bez toho aby ste si museli požičiavať. Pri strednodobých sporeniach je lepšie ak výber peňazí nie je na dosah a musíte čakať 1-2 týždne. Napomáha to disciplíne pri sporení a navyše pri sporeniach s nižšou likviditou je väčšinou lepšie zhodnotenie. Založiť si strednodobé sporenie je veľmi výhodné ak máte hypotéku. Môžete si našetriť za lepšie úroky na mimoriadne splátky hypotéky a tak buď znížiť preplatenie a aj ju skôr splatiť.

Dlhodobé sporenie je kumulovanie finančných prostriedkov na dlhší časový horizont, 5 a viac rokov. Jeho hlavnými cieľmi sú financovanie dlhodobých cieľov, ako je dôchodok, nákup nehnuteľností, vzdelanie detí, prípadne investície do podnikania. Dlhodobé sporenie vám umožní systematicky zhromažďovať finančné prostriedky a využiť zhodnotenie peňazí v priebehu času. Pri dlhodobom sporení je často možné prijať vyššie riziko a zvážiť investície, ktoré môžu priniesť vyššie výnosy, ako sú akcie alebo investičné fondy.

Je dôležité mať na pamäti, že krátkodobé, strednodobé a dlhodobé sporenie si vyžadujú odlišné prístupy a stratégie. Krátkodobé sporenie je viac zamerané na likviditu a bezpečnosť, zatiaľ čo dlhodobé sporenie umožňuje využívať výhody rastu a investovania na dlhšie obdobie. Odporúča sa mať jasný cieľ a plán, ktorý sa prispôsobuje vašim individuálnym potrebám.

Druhy sporenia

Existujú rôzne formy sporenia, ako napríklad:

Sporiace účty: Sú to účty v bankách alebo iných finančných inštitúciách, ktoré umožňujú ľuďom uložiť svoje peniaze a získať príjem z úrokov.Avšak úroky sú relatívne nízke, aktuálne sa pohybujú od 0,01% až po 5% v závislosti od výšky vkladu.

Termínované vklady: Ide o vklady, pri ktorých sa peňažné prostriedky vložené na určitý čas viažu a za to investor získa vyšší úrok ako pri bežných účtoch. Aj pri tomto type sporenia sa aktuálne vysokých úrokov nedočkáte a pri predčasnom výbere platíte vysoké poplatky.

Investície do cenných papierov: Môžete investovať svoje peniaze do akcií, dlhopisov, investičných fondov alebo iných cenných papierov s cieľom zhromaždiť kapitál alebo získať príjem z investícií.

Dôchodkové sporenie: Tento druh sporenia je zameraný na zhromažďovanie finančných prostriedkov pre dôchodok. Ľudia prispievajú do dôchodkových fondov alebo iných dôchodkových plánov, ktoré im umožnia zabezpečiť si príjem po ukončení pracovnej kariéry.

Sporenie do zlata: Ak sa rozhodnete pre sporenie do zlata, je dôležité mať informovaný prístup. Spolupráca s odborníkom na zlato vám môže pomôcť pri rozhodovaní o vhodných investičných stratégiách a správe vášho portfólia.

Právidlá pri sporení

Ešte pred samotným začiatkom sporenia je dôležité vypočítať výšku svojich mesačných príjmov a výdavkov. Ide najmä o základné položky, ktoré sa nemenia. Patrí medzi ne napríklad bývanie, platby za energie, internet, paušál na telefón, prípadne, doprava, strava a ďalšie. Zabudnúť by ste nemali ani na nepravidelné výdavky, ktoré sa vyskytujú len raz za niekoľko mesiacov. Môže ísť napríklad o diaľničnú známku, servis vozidla, oblečenie či dovolenku. 

Pri sporení existuje niekoľko pravidiel a odporúčaní, ktoré môžu pomôcť optimalizovať vaše sporenie. Tu je niekoľko základných pravidiel, na ktorým by ste mali venovať pozornosť:

Definujte si ciele: Stanovte si jasné a merateľné ciele, napríklad  investície, splácanie dlhov, dôchodok alebo iné dlhodobé ciele. Tieto ciele vám poslúžia ako usmernenie a motivácia pre vaše sporenie.

Vytvorte si rozpočet: Pozorne sledujte svoje príjmy a výdavky. Identifikujte oblasti, kde môžete ušetriť a prerozdeliť tieto finančné prostriedky na svoje sporenie. Dôležité je žiť podľa svojich možností a udržiavať si disciplínu pri správe peňazí.

Vytvorte si núdzový fond: Je dôležité mať finančnú rezervu na nepredvídané udalosti alebo núdzové situácie. Odporúča sa mať uložených 3 až 6 mesiacov svojich životných nákladov na samostatnom účte s vysokou likviditou. Tým si zabezpečíte istotu a ochranu v prípade straty príjmu alebo neočakávaných výdavkov.

Diverzifikujte svoje investície: Investujte do rôznych aktív, ako sú akcie, zlato, dlhopisy, komodity alebo nehnuteľnosti, aby ste minimalizovali riziko a dosiahli stabilnejšie výnosy.

Sledujte a prispôsobujte svoj plán okolnostiam: Pravidelne sledujte a zhodnocujte svoj plán sporenia. Skontrolujte, či dosahujete svoje ciele a prípadne prispôsobte výšku sporenia, ak sa zmenili vaše životné okolnosti.

Úrok

V súvislosti zo sporením je nutné spomenúť termín úrok. Podľa NBS je úrok je peňažná odmena banky za to, že ste jej dočasne umožnili disponovať s Vašimi nasporenými peňažnými prostriedkami. Úrok je uvedený alebo inak dohodnutý v zmluve. Banka je povinná vyplatiť vám úrok, v prípade ak dodržíte zmluvné podmienky (napr. obdobie, počas ktorého si nemôžete vybrať z banky nasporené peniaze). Úrok je väčšinou určený úrokovou sadzbou, teda percentom z nasporenej sumy, o ktoré sa navýšia vaše nasporené peniaze po uplynutí istého obdobia. To znamená, že ak je v zmluve uvedený úrok 2 % ročne, tak banka vám po uplynutí roka navýši vašu nasporenú sumu o 2 % z nasporenej sumy.

Ako si vybrať sporenie na rezervu?

Pri výbere sporenia na rezervu je dôležité zvážiť niekoľko faktorov a porovnať rôzne možnosti. Keďže rezerva je určená na nepredvídané udalosti alebo núdzové situácie, je dôležité mať prístup k finančným prostriedkom v pomerne krátkom čase. Zvážte možnosti s vysokou likviditou, čo znamená, že môžete rýchlo a bezpečne získať prístup k svojim peniazom, keď ich potrebujete. Rezerva by mala byť uložená v bezpečných finančných inštitúciách, ktoré minimalizujú riziko straty kapitálu. Venujte pozornosť úrokovým sadzbám a poplatkom, aby ste minimalizovali náklady spojené s vašim sporením. Aj keď rezerva je určená pre krátkodobé potreby, zistite aké sú možnosti zhodnocovať vaše prostriedky v čase. Zvážte, ako ľahko môžete získať prístup k svojim peniazom v prípade, že ich budete potrebovať okamžite. Niektoré možnosti, ako sú bežné účty alebo spojené účty, umožňujú okamžitý prístup k finančným prostriedkom. Iné možnosti, ako sú termínované vklady, môžu mať obmedzenú dostupnosť a poplatky za predčasné výbery.

Rozhodnite sa, koľko financií chcete vyčleniť na rezervu a aký časový horizont máte na mysli. To vám pomôže vybrať si správnu formu sporenia, ktorá vyhovuje vašim potrebám. 

Aké sú poplatky pri sporení na rezervu?

Poplatky pri sporení na rezervu sa líšia v závislosti od konkrétnej banky, finančnej inštitúcie alebo investičného produktu, ktorý si vyberiete. Pri výbere sporenia určie porovnávajte sporiace produkty na základe úrokovej sazby, vstupného vkladu,viazanosti prostriedkov a poplatkov. Niektoré investičné produkty môžu vyžadovať vstupný poplatok pri vklade peňazí do produktu. Tento poplatok môže byť vyjadrený ako pevná suma alebo percento z vkladu. Poplatok, ktorý pokrýva náklady na správu a riadenie investície je správny poplatok, ktorý sa zvyčajne vypočíta ako percento z hodnoty investície. Ak máte uzatvorený termínovaný vklad a rozhodnete sa peniaze vybrať pred uplynutím dohodnutej doby, môžu sa uplatniť poplatky za predčasný výber. Tieto poplatky majú za cieľ odstrániť stimul na predčasné vyberanie prostriedkov a môžu byť vyjadrené ako percento z výberu alebo ako penalizácia.Ak investujete do akcií, fondov alebo iných investičných nástrojov, môžu sa uplatniť takzvané obchodné poplatky. Tieto poplatky sa platia pri nákupe alebo predaji investície a môžu byť vyjadrené ako pevná suma alebo percento z transakcie. Je dôležité si dôkladne prečítať informácie o poplatkoch, ktoré sú spojené s konkrétnym sporením na rezervu, ktoré si vyberiete.

Ako zrušiť sporenie na rezervu?

Postup na zrušenie sporenia na rezervu sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej banky, finančnej inštitúcie alebo investičného produktu, ktorý ste si vybrali.

V prípade, že zrušíte sporenie pred uplynutím dohodnutej doby, môže byť uplatnený poplatok za predčasné zrušenie. Tento poplatok môže byť vyjadrený ako percento z zostatku alebo ako pevná suma. Niektoré banky alebo finančné inštitúcie môžu účtovať administratívny poplatok za zrušenie sporenia. Tento poplatok môže pokrývať spracovanie žiadosti o zrušenie a iné súvisiace náklady. Ak si prenesiete rezervu z jednej banky alebo finančnej inštitúcie na inú, môže byť uplatnený poplatok za prevod. Tento poplatok môže zahŕňať náklady na prenos účtu a administratívne úkony. Niektoré investičné produkty alebo sporenie s pevným obdobím môžu mať poplatok za výber, ktorý sa uplatňuje pri vyberaní peňazí zo sporenia. Tento poplatok môže byť vyjadrený ako percento z výberu alebo ako pevná suma.Je dôležité si prečítať zmluvu alebo podmienky vášho sporenia na rezervu a overiť konkrétne poplatky, ktoré sa vzťahujú na zrušenie. Ak máte nejasnosti, odporúča sa kontaktovať banku alebo finančnú inštitúciu a požiadať o vysvetlenie poplatkov a postupu pri zrušení sporenia.

Rady a tipy

Sporenie na rezervu je dôležitým krokom k dosiahnutiu finančnej stability a istej miery pohody a pokoja. Bez ohľadu na to, či si vytvárate krátkodobú rezervu na nepredvídané udalosti alebo dlhodobú rezervu, keďže plánujete svoju budúcnosť, systematické a disciplinované sporenie vám pomôže dosiahnuť vaše ciele. Pri výbere sporenia na rezervu uvažujte o rôznych možnostiach, vrátane sporenia do zlata, ktoré môže poskytovať ochranu pred infláciou. Určite nezabúdajte sledovať poplatky, podmienky a výhody jednotlivých produktov, aby ste mohli optimalizovať svoje sporenie. Pamätajte si, že sporenie na rezervu je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje trpezlivosť a disciplínu. Dôležité je začať hneď a sporiť pravidelne.. Aj malé sumy dokážu pri správnej investícií priniesť veľké výsledky. Začnite sporiť ešte dnes a vybudujte si bezpečnú a istú finančnú nezávislosť.

Scroll to Top

Máte záujem o sporenie?

Vyberte si spôsob založenia sporiaceho účtu
Založiť účet online
Vytvorte si sporiaci účet pohodlne online
Nechajte si poradiť od experta
Naši experti vás budú kontaktovať a pomôžu vám so založením účtu

Vyplňte vaše kontaktné údaje

Po odoslaní vyplneného formuláru Vás bude kontaktovať náš špecialista, ktorý s Vami dohodne ďalší postup podľa vašich individuálnych potrieb a možností.
Ďakujeme za záujem
Náš špecialista vás bude čoskoro kontaktovať.