Viete čo je zlatý štandard? Aká bola jeho úloha?

Rast cien, zvýšenie ceny energií, skrátka inflácia a práve v tejto aktuálnej dobe sa postupne do popredia dostáva pojem zlatý štandard. Poďme si teda o zlatom štandarde povedať viac. Pod pojmom zlatý štandard si môžeme predstaviť peňažný systém, ktorého základom je zlato. Inak povedané,  je to systém, v ktorom sa papierové peniaze vymieňajú za definované množstvo zlata. To znamená, že hodnota papierových peňazí je pevne viazaná na hodnotu zlata. Len si predstavte, že by euro bolo kryté zlatom! Každá bankovka, či minca by reprezentovala určitý objem zlata.

Prečo a kde vznikol zlatý štandard?

Zlato ako platidlo ľudstvo používa už niekoľko tisícročí. O prvých formách využívania zlatých mincí sa historici názorovo líšia, avšak zlaté mince boli od staroveku považované za najcennejšie platidlo. S pojmom zlatý štandard, respektíve klasický zlatý štandard sa stretávame v období rokoch 1875 až 1914. Toto obdobie odborníci považujú za obdobie globálneho svetového rastu a udržania finančnej stability.

Proces prijatia klasického zlatého štandardu začal v Anglicku v roku 1717, keď sa cena zlatej mince „guinea“ stanovila na 21 strieborných mincí „šilingov“. Stalo sa tak na základe správy, ktorú vypracoval matematik a fyzik Isaac Newton, ktorého odborníci považujú za tvorcu zlatého štandardu. Zaviedol fixný pomer zlata (váha, hustota a čistota zlatých mincí) a striebra a dokonca aj vrúbkovanie mincí. Ako zaujímavosť nízky pomer zlata voči striebru spôsobil, že ľudia začali hromadne vymieňať zlato za striebro, čo viedlo k obmedzeniu držby striebra. V USA bol oficiálne prijatý klasický zlatý štandard v roku 1834 (oficiálne v roku 1900) a hodnota za uncu zlata bola stanovená na 20,67 dolára.

V auguste 1914 prvá svetová vojna ukončila éru klasického zlatého štandardu. Vojenské konflikty vyžadujú nemalé finančné prostriedky. A keďže tlačenie peňazí nekrytých zlatom je v rozpore s filozofiou zlatého štandardu bol zlatý štandard dočasne zrušený. Následne druhá svetová vojna prehĺbila ešte viac rozvrat medzinárodného menového systému. Dohoda podpísaná v New Hampshire je posledným obdobím zlatého štandardu v ére peňazí. Bol zavedený tzv. Brettonwoodský systém. Kľúčovú úlohu v tomto systéme zohrával dolár, ktorému bol stanovený fixný pomer 35 dolárov za trójsku uncu. Meny boli definované v zlate aj v dolároch a menový kurz jednotlivých mien sa určoval rovnakým spôsobom ako v období zlatého štandardu. 

Tento systém bol funkčný až do roku 1971, kedy došlo k rastu spotrebiteľských cien, inflácie a tak isto sa zvýšila produktivita práce. Konkrétne to bolo 15. augusta 1971 kedy rozhodol americký prezident Richard Nixon o zrušení prepojenia medzi americkou menou a zlatom. V súčasnosti nemá žiadna krajina na svete podobnú menovú politiku, ako bol zlatý štandard.

Čo bolo úlohou zlatého štandardu?

Úlohou zlatého štandardu bolo poskytnúť pevnú a stabilnú menovú politiku, ktorá by zabezpečila stabilitu cien a rast ekonomiky. Keďže hodnota papierových peňazí bola pevne viazaná na hodnotu zlata, centrálne banky boli chránené pred tlačením veľkého množstva peňazí, čo by mohlo spôsobiť infláciu. Avšak hlavnou výhodou zlatého štandardu bola dlhodobá cenová stabilita.

Prečo sa dnes zlatý štandard už nevyužíva? 

V súčasnosti dochádza k rozsiahlemu tlačeniu peňazí centrálnymi bankami a mnohí ekonómovia začínajú s nostalgiou spomínať na zlatý štandard. Zlatý štandard by sme si v dnešnej dobe mohli predstaviť ako garanta finančnej stability a akúsi červenú stopku pre  rozhadzovačné aktivity vlád. Avšak každý systém má svoje výhody aj nevýhody.

Zlatý štandard sa dnes už nevyužíva pre niekoľko dôvodov:

§  Náklady na uchovávanie zlatých rezerv sú veľké: Zlato je drahé a jeho uchovávanie môže byť pre krajiny nákladné.


§  Obmedzenie rastu ekonomiky: Zlatý štandard obmedzuje množstvo peňazí v obehu, čo môže byť prekážkou rastu ekonomiky.


§  Nedostatok flexibility: Zlatý štandard je rigidný a neumožňuje centrálnym bankám vykonávať flexibilnú menovú politiku v prípade ekonomickej krízy.

Vyjadrené napríklad slovami liberálneho ekonóma Miltona Friedmana ,,Súkromné osoby prijímajú tieto kúsky papiera, pretože veria, že ostatní urobia to isté. Súčasný menový systém vďačí za svoju existenciu všeobecnému uznaniu niečoho, čo s istého uhla pohľadu nie je nič iné ako fikcia“. Žiaľ istotu finančnej stability v podobe zlatého štandardu dnes už nenájdeme avšak zlato je aj pre jednotlivcov stále jednou z najistejších investícií v turbulentných časoch. Ak máte možnosť investovať do zlata, využite ju, paradoxne história zlata je najlepším prognostikom. 

Scroll to Top

Máte záujem o sporenie?

Vyberte si spôsob založenia sporiaceho účtu
Založiť účet online
Vytvorte si sporiaci účet pohodlne online
Nechajte si poradiť od experta
Naši experti vás budú kontaktovať a pomôžu vám so založením účtu

Vyplňte vaše kontaktné údaje

Po odoslaní vyplneného formuláru Vás bude kontaktovať náš špecialista, ktorý s Vami dohodne ďalší postup podľa vašich individuálnych potrieb a možností.
Ďakujeme za záujem
Náš špecialista vás bude čoskoro kontaktovať.